บริการด้านอาหาร: อาหารที่กินแล้วมีแรงช่วยให้ตื่นตัว

บริการด้านอาหาร: อาหารที่กินแล้วมีแรงช่วยให้ตื่นตัว หลายครั้งที่เราทำงานหนักติดต่อกันหลายๆ วัน หรือช่วงที่พักผ่อนไม่เพียงพอ จนทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนล้า ไม่มีแรง แม้จะนอนตลอดเวลา ก็ยังรู้สึกไม่สดชื่น หรือมีอาหารอ่อนเพลียตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะหนุ่มสาวในวัยทำงานที่อาจจะทำให้ร่างกายรู้สึกล้าได้ง่าย และอาจจะส่งผลทำให้ป่วยได้ง่าย ดังนั้น อาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวันนั้น