โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ใกล้ตัวกว่าที่คิด

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ใกล้ตัวกว่าที่คิด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) เป็นหนึ่งในโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยในปัจจุบัน ทั้งในปี 2020 GOLD หรือ Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease ยังรายงานว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 ของโลก และไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรือโรคถุงลมโป่งพอง ต่างก็อยู่ในกลุ่มโรคนี้เช่นเดียวกัน