การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ

ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง สามารถใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจผ่านเส้นเลือดใหญ่ที่บริเวณคอ เพราะหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอมีหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง ซึ่งหากตรวจพบการตีบของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่บริเวณคอ สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง ก่อนการเกิดภาวะสมองขาดเลือดได้ ส่งผลให้เกิดอัมพาตได้

การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอเป็นการตรวจหลอดเลือดแดงที่คอทั้ง 2 ข้าง เพื่อดูหลอดเลือดแดงใหญ่ด้านหน้าและหลอดเลือดแดงด้านหลัง หลอดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ในสร้างภาพ และแสดงผลการตรวจ การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอมักจะอยู่ในการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่ มีอาการวิงเวียนศีรษะ ชาและอ่อนแรงครึ่งซีก วูบ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ การตรวจดูผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง การตรวจหาคราบหินปูนที่อยู่ตามบริเวณหลอดเลือดที่คอ เพื่อดูภาวะตีบแคบของหลอดเลือด วัดความหนาของผนังหลอดเลือด วัดความเร็ว และทิศทางการไหลเวียนของโลหิตในหลอดเลือดออกมาเป็นกราฟได้อย่างละเอียด ทำการตรวจเปรียบเทียบข้อมูลทั้งซ้าย และขวาของ Carotid และ Vertebral Arteries หากผนังหลอดเลือดคอมีการหนาตัวขึ้น หรือมีคราบหินปูนเกาะจนหลอดเลือดคอตีบแคบ เลือดจะไปเลี้ยงสมองไม่พอ ส่งผลให้เกิดอัมพาตได้ ในการตรวจวิธีนี้จะใช้เครื่องมือ Transducer ที่เป็นตัวรับ-ส่งคลื่นเสียงบริเวณหลอดเลือดตรงคอของผู้ป่วย ซึ่งจะได้ข้อมูลในทันที มีความปลอดภัย และไม่เจ็บ

Scroll to Top