ตรวจหาเชื้อ HPV ลดโอกาสเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งระบบสืบพันธุ์ ซึ่งมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส HPV โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะไม่แสดงอาการจนกว่าโรคจะพัฒนาจนร้ายแรง ฉะนั้นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นร่วมกับตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA Test

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการรวมพลังคูณสองของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการตรวจที่มีความแม่นยำสูง หากไม่มีความผิดปกติ ไม่พบเชื้อ HPV สายพันธุ์ก่อมะเร็ง ย่อมมั่นใจได้ว่าโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกมีได้น้อยมาก มะเร็งปากมดลูก รักษาได้ หากตรวจได้เร็ว การตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูกก่อนที่จะมีอาการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งปากมดลูก หรือตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้ โดยมี 3 วิธีง่ายๆ ได้แก่ ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบแปปเสมียร์เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจทางเซลล์วิทยาปากมดลูกแบบดั้งเดิม มีวิธีการตรวจโดยแพทย์จะใช้ไม้พายเก็บเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูก แล้วนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการ วิธีนี้อาจได้ความแม่นยำไม่มากนัก แนะนำควรมาตรวจซ้ำทุก 1-2 ปี วิธี ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pathtezt เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจทางเซลล์วิทยาปากมดลูกที่พัฒนามาจากวิธี Pap Smear สามารถลดการปนเปื้อน และช่วยในการตรวจเซลล์ได้ชัดเจนขึ้น โดยวิธีการเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกด้วยอุปกรณ์เฉพาะ จากนั้นใส่ลงในขวดน้ำยากำจัดมูกเลือด ก่อนนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อเอชพีวีเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี ระดับ DNA ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจระดับชีวโมเลกุลที่สามารถค้นหาเชื้อเอชพีวี ได้ในระยะก่อนที่จะเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกทำให้สามารถป้องกันและรักษาได้ก่อนที่เชื้อจะพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถระบุลงลึกไปได้ถึงสายพันธุ์ของเชื้อ HPV ไม่ว่าจะเป็น สายพันธุ์ 16 และ สายพันธุ์ 18 ที่มีความเสี่ยงสูงสุดและเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกถึง 70% และสามารถเว้นการตรวจซ้ำได้ถึง 5 ปี ให้ความแม่นยำในการตรวจเจอโรคสูงเกือบ 100%

Scroll to Top