ค่าตับสูงเกินปกติ ภัยเงียบอันตรายจากโรคตับ

ค่าตับสูงไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เพียงเท่านั้น แต่ยังเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งการกิน พักผ่อนน้อย และความเครียด ที่สามารถส่งผลกับสุขภาพตับได้ ซึ่งความผิดปกติของตับ สามารถตรวจเช็คได้จากการตรวจเลือดโดยดูจากค่า ALT และค่า AST หากพบว่า ค่าตับสูง เกิน 40 U/L แสดงว่า ตับคุณมีปัญหา หากไม่รีบลดค่าตับ อาจลุกลามไปสู่โรคตับแข็ง

โรคมะเร็งตับได้ วิธีลดค่าตับ ALT และ AST ให้ปกติ หากพบค่าตับ ALT และ AST สูงเกิน 40 ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยเฉพาะทางต่อไป เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที ป้องกันการลุกลามไปยังโรคตับร้ายแรง เช่น ตับแข็งและมะเร็งตับหรือดูแลตับด้วยนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติด้วย “พรูนัส มูเม่” (Prunus mume) ผลไม้ที่ได้รับการขนานนามว่า SUPERFRUIT ของชาวเอเชีย โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Phytotherapy Research ที่เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์อย่างกว้างขวางซึ่งเป็น ส่วนประกอบสำคัญของ เฮฟฟีก้า (Hepheka) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับตับ สามารถเข้าไป แก้ปัญหาตับได้ ถึงระดับเซลล์ ทั้งฟื้นฟู ล้างพิษ และเสริมการทำงานของตับซึ่งสามารถลดค่าเอนไซม์ตับและลดการอักเสบของตับได้โดยมีผลการพิสูจน์ทางการแพทย์รับรองว่าเห็นผลจริง

Scroll to Top