ตรวจคัดกรองโรคทางจอประสาทตา เบาหวานขึ้นตา

โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตาบอดได้ หากรักษาไม่ถูกต้องหรือรักษาช้าเกินไป ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสตาบอดได้มากกว่าปกติ 25 เท่า เบาหวานเป็นภาวะที่เกิดจากความบกพร่องของร่างกายในการเผาผลาญและสะสมน้ำตาล เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะทำให้ผู้ป่วยกระหายน้ำบ่อย ปัสสาวะมากและในระยะยาวจะมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดต่างๆทั่วร่างกาย

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะมีผลทำให้เกิดความผิดปกติของสายตา ซึ่งสัมพันธ์กับระดับน้ำตาในเลือดที่สูงๆ ต่ำๆ ไม่คงที่ ทำให้ดัชนีหักเหของแสงเปลี่ยนแปลงไป จะเกิดภาวะสายตาสั้นชั่วคราว ดังนั้น ถ้าผู้ป่วยเบาหวานพบว่าสายตามัวลง จะต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เพราะจะทำให้เกิดโรคต้อหิน ต้อกระจก และจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานได้เร็วขึ้น ใครบ้างควรตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เงาตะกอนน้ำวุ้นตาคือเงาดำเล็กๆ คล้ายหยากไย่ที่เกิดจากตะกอนในน้ำวุ้นตา เมื่อเรามองออกไปในบริเวณที่มีแสงสว่าง มองพื้นผิวที่เป็นสีขาว หรือมองท้องฟ้าใส เราจะมองเห็นเงาดำเล็กๆนี้ลอยไปลอยมา แต่หากเราอยู่ในที่ร่ม ในบ้าน หรือในที่มืด เราจะมองไม่เห็นเงาดำเล็กๆนั้น ผู้ป่วยที่เห็นเงาตะกอนน้ำวุ้นตาหรือไฟแลบ อาจมีความผิดปกติของจอประสาทตา คือ มีรูรั่วหรือมีรอยฉีกขาดเกิดขึ้นร่วมด้วย ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที รอยฉีกขาดนี้ก็จะลุกลามเป็น จอประสาทตาหลุดลอก ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างเร่งด่วน

Scroll to Top