ตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจด้วยการเอกซเรย์ปอด

การเอกซเรย์ปอดคือการตรวจทางรังสีวิทยาแบบหนึ่ง โดยการฉายรังสีเอกซ์ไปยังส่วนของหน้าอกและปอดลงบนแผ่นฟิล์ม เมื่อนำฟิล์มไปล้างจะได้ภาพเอกซเรย์ของปอด ซึ่งแพทย์จะใช้ในการตรวจวินิจฉัยความสมบูรณ์หรือความผิดปกติของอวัยวะระบบทางเดินหายใจ ในช่วงบริเวณทรวงอก เนื้อปอด เส้นเลือดในปอด รวมทั้งกระดูกซี่โครง กระดูกไหปลาร้าและกะบังลม

ผลการเอกซเรย์ปอดนั้นจะอยู่ในเงาของแผ่นฟิล์มขนาดใหญ่ แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันผลการเอกซเรย์ปอดสามารถ ถ่ายภาพลงบนกระดาษ ซีดี และดีวีดีได้ แต่การแปรผลจากเงาในการเอกซเรย์ปอดนั้นยังสามารถเกิดความผิดพลาดได้ แพทย์ยังต้องใช้การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นๆร่วมด้วย เช่น การตรวจในห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจทางพยาธิวิทยาเป็นต้น ในการเอกซเรย์ปอดนั้นยังมีข้อจำกัดในแต่ละบุคคล เช่น ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้น จะทำให้ขั้นตอนในการกลั้นหายใจทำได้ไม่เหมือนบุคคลปกติ บุคคลที่มีประวัติเคยได้รับการผ่าตัดที่บริเวณปอด หรือมีอุปกรณ์โลหะที่ฝังอยู่บริเวณปอด จะทำให้การแปลผลฟิล์มเอกซเรย์มีความผิดพลาดได้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำการเอกซเรย์ปอด

Scroll to Top