ฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังที่แก่ชราให้กลับอ่อนเยาว์

นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการย้อนวัยเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ในห้องทดลอง โดยสามารถฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังที่แก่ชราให้กลับอ่อนเยาว์และมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับเซลล์ผิวหนังที่อายุน้อยกว่าถึง 30 ปี มีการดัดแปลงเทคนิคสร้างเซลล์ต้นกำเนิดไอพีเอส เพื่อให้เซลล์ผิวหนังที่เริ่มแก่ชรากลับไปมีคุณสมบัติคล้ายเซลล์อายุน้อยอีกครั้ง

โดยไม่ต้องกลายไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทำให้สูญเสียความเป็นเซลล์ผิวหนังไป กระบวนการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดไอพีเอสใช้สารเคมี 4 ชนิด เหนี่ยวนำยีนในเซลล์ซึ่งโตเต็มที่แล้วให้ผลิตโปรตีนที่พบมากในเซลล์ต้นกำเนิด ส่งผลให้เซลล์อายุมากเกิดกระบวนการย้อนกลับไปเป็นสเต็มเซลล์ ซึ่งสามารถจะกระตุ้นให้เติบโตไปเป็นอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้เกือบทุกชนิด แต่ปัจจุบันพบว่าการใช้วิธีนี้รักษาโรคมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากไม่อาจควบคุมเซลล์ต้นกำเนิดไอพีเอสให้เติบโตตามที่ต้องการได้ ปัญหานี้ทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยบาบราแฮมดัดแปลงกระบวนการดังกล่าว โดยลดระยะเวลาเหนี่ยวนำเซลล์ผิวหนังด้วยสารเคมีลง จากเดิม 50 วัน เหลือเพียง 13 วัน เพื่อให้เซลล์เกิดการย้อนวัยในระดับที่พอเหมาะ ทั้งยังคงคุณสมบัติดั้งเดิมของความเป็นเซลล์ผิวหนังอยู่อย่างครบถ้วน ผลการตรวจสอบเซลล์ผิวหนังที่ได้จากหญิงวัย 50 ปี ซึ่งนำมาผ่านกระบวนการข้างต้น พบความเปลี่ยนแปลงในเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่บ่งบอกได้ว่า เซลล์มีสภาพเหมือนอายุลดน้อยลงเหลือเพียง 20 ปี นอกจากนี้ เซลล์ผิวหนังที่ฟื้นฟูแล้วดังกล่าวยังกลับมาทำงานเหมือนของคนหนุ่มสาว โดยผลิตคอลลาเจนได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งเคลื่อนตัวมาซ่อมแซมบาดแผลเทียมในห้องทดลองได้เร็วกว่าและดีกว่าเซลล์อายุมากด้วย

Scroll to Top