สารสื่อประสาทบทบาทสำคัญในอาการปวดเรื้อรัง

ผู้คนมักประสบกับอาการปวดศีรษะและปวดตามร่างกายหลังจากอดนอน แต่กลไกที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ยังไม่ชัดเจน นักวิจัยพบว่าความไวต่อความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าที่เป็นผลมาจากการหยุดชะงักของการนอนหลับเรื้อรังหรือภาวะปวดศีรษะรุนแรงที่เกิดจาก CSD เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณจากส่วนหนึ่งของสมองที่เรียกว่านิวเคลียสตาข่ายทาลามิก

สารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่เรียกว่า endocannabinoid ลดลงใน TRN อันเป็นผลมาจากการอดนอน กิจกรรมของตัวรับแคนนาบินอยด์ 1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมการรับรู้ความเจ็บปวด ก็ลดลงในนิวเคลียสไขว้กันเหมือนแหทาลามิกหลังจาก CSD เช่นกัน การบริหาร NADA ให้กับ TRN ช่วยลดภาวะปวดศีรษะรุนแรงที่เกิดจาก CSD ในหนู ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ยา NADA นี้สามารถตอบโต้ได้โดยการปิดกั้นตัวรับแคนนาบินอยด์ 1 ซึ่งบ่งชี้ว่าทั้งตัวรับและ NADA มีบทบาทต่อความไวต่อความเจ็บปวดเนื่องจากการอดนอน จัดเตรียมกลไกว่าการรบกวนการนอนหลับทำให้เกิดความเจ็บปวดเกินจริงได้อย่างไร โดยเสนอว่าการควบคุมระบบเอนโดแคนนาบินอยด์อาจทำลายวงจรที่เลวร้ายระหว่างความเจ็บปวดและการสูญเสียการนอนหลับ

Scroll to Top