หุ่นยนต์ ตัวช่วยใหม่ที่สำคัญในวงการแพทย์

หุ่นยนต์เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในวงการแพทย์เป็นเวลานานแล้ว แมีมูลค่าทางการตลาดสูงและพร้อมเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด หุ่นยนต์ทางการแพทย์มีมูลค่าตลาดทั่วโลกประมาณ 7,240 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2023 มูลค่าตลาดของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่คาดว่าจะเติบโตมากเกือบ 3 เท่า

ก็เป็นเพราะมีความต้องการที่จะนำหุ่นยนต์มาใช้ในการแพทย์เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคในระหว่างผ่าตัด ลดการติดต่อของโรคระบาด ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยในระยะรักษาหรือกายภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยพิการ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคและการรักษาให้กับแพทย์ รวมไปถึงใช้ในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นำส่งยา ใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านระบบ remote monitoring system ที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ง่าย รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า MedTech เปลี่ยนโลกมาได้ในระดับหนึ่งแล้ว และยังจะถูกพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและโอกาสในการรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่ตลอดเวลา หากไม่อยากตกขบวนรถไฟสู่โลกสุขภาพแห่งอนาคต

Scroll to Top