เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ขั้นสูงจากการทำงานของเอนไซม์

แบคทีเรียใช้อาวุธจากคลังแสงเพื่อต่อสู้กับยาที่มีไว้เพื่อฆ่าพวกมัน ในบรรดาอาวุธเหล่านี้ที่แพร่หลายที่สุดคือเอ็นไซม์ดัดแปลงไรโบโซม เอ็นไซม์เหล่านี้มีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปรากฏทั่วโลกในตัวอย่างทางคลินิกของแบคทีเรียดื้อยาหลายชนิด นักวิทยาศาสตร์ได้จับภาพแรกของการทำงานของเอนไซม์เหล่านี้ในระดับหนึ่งที่สำคัญ ภาพแสดงวิธีที่เอ็นไซม์ยึดเกาะบนไรโบโซมของแบคทีเรีย

และบีบเหมือนแหนบเพื่อแยก RNA นิวคลีโอไทด์และเปลี่ยนแปลง เทคนิคขั้นสูงของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบไครโออีเลคตรอนทำให้สามารถถ่ายภาพสแน็ปช็อตสามมิติที่มีความละเอียดสูงเป็นพิเศษได้ โครงสร้างทางชีววิทยามีปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตจริงที่ระดับอะตอม มันเหมือนกับการไขปริศนาจิ๊กซอว์ คุณจะเห็นว่าทุกอย่างเข้ากันได้อย่างไร และคุณมีความคิดที่ชัดเจนขึ้น ข้อมูลเชิงลึกอาจนำไปสู่การออกแบบการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแบบใหม่เพื่อยับยั้งกิจกรรมการดื้อยาของเอ็นไซม์ RNA เมทิลทรานสเฟอเรส เอนไซม์เหล่านี้ถ่ายโอนไฮโดรคาร์บอนขนาดเล็กที่เรียกว่ากลุ่มเมทิลจากโมเลกุลหนึ่งไปยังอีกโมเลกุลหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเมทิลเลชั่น Methylation เป็นหนึ่งในการดัดแปลงทางเคมีที่เล็กที่สุดในชีววิทยา แต่การดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ นี้สามารถเปลี่ยนพื้นฐานทางชีววิทยาได้ ในกรณีนี้ มันให้ความต้านทานที่ทำให้แบคทีเรียสามารถหลบเลี่ยงยาปฏิชีวนะทั้งชั้นได้

Scroll to Top