เทคโนโลยีทางการแพทย์กับการพัฒนามีดผ่าตัดอัจฉริยะ

iKnife ไม่ได้เป็นเพียงมีดผ่าตัดธรรมดาๆ เท่านั้น หากแต่เป็นมีดที่มีความอัจฉริยะเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีดเล่มนี้สามารถดมกลิ่นของเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งประสิทธิภาพในระดับนี้จะช่วยทำให้ศัลยแพทย์ตัดชิ้นเนื้อร้ายออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีดผ่าตัดพร้อมเฉือนเซลล์มะเร็ง ถ้าศัลยแพทย์ตัดเนื้อร้ายทิ้งมากจนเกินไปก็อาจทำให้ผู้ป่วยเจ็บตัวมากยิ่งขึ้น

แต่ถ้าเขาตัดชิ้นเนื้อน้อยจนเกินไป ก็อาจทำให้เนื้อร้ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่เจริญเติบโตและลุกลามขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ หากแต่ตอนนี้ปัญหานี้กำลังคลี่คลายลงไปเมื่อทีมนักวิจัยได้พัฒนามีดผ่าตัดพิเศษ ซึ่ง ‘ดม’ กลิ่นควัน ซึ่งเกิดจากการจี้ชิ้นเนื้อด้วยความร้อนว่า เนื้อเยื่อในส่วนนี้นั้นเป็นเซลล์มะเร็ง หรือเป็นเซลล์ปกติกันแน่ สำหรับมีดผ่าตัดที่มีความพิเศษชิ้นนี้ ทำงานด้วยการนำไขมันมาเป็นส่วนประกอบ เพราะเคยมีการศึกษามาก่อนแล้วว่า สัดส่วนของกรดไขมันบางชนิดในเซลล์มะเร็งมีความแตกต่างจากเซลล์ปกติ หากแต่การที่จะทำเช่นนั้นได้ ก็จำเป็นต้องตัดเอาชิ้นเนื้อออกมาก่อน หลังจากนั้นก็จะต้องเตรียมชิ้นเนื้อ เพื่อนำไปผ่านเครื่องมือวิเคราะห์มวลของสาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบในขั้นตอนสุดท้าย และโครงสร้างก็จะเป็นตัวบอกว่าเนื้อเยื่อชิ้นนั้นเป็นเซลล์มะเร็งหรือไม่

Scroll to Top